Kender du de kommende regler for lastbiler i miljøzonerne i Danmark?

Måske har du allerede set eller hørt noget, og er lidt i tvivl om reglerne…

Hæng på her og få en kort forklaring.

For at få adgang til miljøzonerne i Danmark efter 1. juli 2020 gælder:

”Lastbiler som er indregistreret 1. gang før 1. oktober 2009, skal være udstyret med et godkendt partikelfilter”.

I praksis betyder det, at langt de fleste EURO 4 biler skal udstyres med et partikelfilter, idet skæringsdatoen dengang mellem EURO 4 og 5 var netop denne dato.

Næste stramning af miljøzonereglerne sker den 1. juli 2022. Herefter gælder det:

”Lastbiler som er indregistreret 1. gang før 1. januar 2014, skal være udstyret med et godkendt partikelfilter”.

Også her rammer vi ned i skillelinjen mellem 2 EURO normer. Denne gang var det skæringsdatoen mellem EURO 5 og 6 på netop denne dato.

Hvad betyder alt det her:

I første omgang skal du, som er vognmand, vurdere om en investering i et partikelfilter giver mening på lige netop din bil. Nogle biler har en alder hvor en investering på måske 60.000 kr ikke giver mening. Og på andre biler giver det fint mening. Det er en vurdering du kun selv kan lave.

Hvor lang tid tager monteringen af et partikelfilter:

Forvent at det typisk tager 1 til 2 arbejdsdage.

Hvor kan man se mere henne? Det kan du lige her:

https://mst.dk/luft-stoej/luft/miljoezoner/spoergsmaal-og-svar/