HE Jørgensen klar til at redde ældre dieselkøretøjer med nye partikelfiltre

Netop i disse dage forhandler politikerne på Christiansborg om at skærpe miljøkravene til last- og varebiler over 3,5 tons totalvægt ved kørsel i miljøzonerne i hhv. København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg. Ifølge regeringens forslag vil det allerede den 1. juli betyde, at last- og varebiler indregistreret før 1. oktober 2009 får køreforbud i miljøzonerne, medmindre de er udrustet med et godkendt partikelfilter.

– Vi oplever et stigende antal henvendelser fra ejere af ældre last- og varebiler, der er i tvivl om, hvad der er den bedste løsning i forhold de skærpede miljøkrav. Om mindre end to måneder står et stort antal ejere af ældre dieseldrevne last- og varebiler overfor valget mellem at skrotte deres køretøjer eller eftermontere et godkendt partikelfilter på dem. Det sker, hvis de efter 1. juli fortsat ønsker at kunne køre i miljøzonerne i de fem største byer i Danmark med deres nuværende køretøjer.

Sådan forklarer Henrik E. Jørgensen, der ejer Danmarks største last- og varebilsvirksomhed øst for Storebælt, HEJ Gruppen. Han driver både MAN-, IVECO- og DAF-forhandling samt tilbyder aut. Scania service på 10 udvalgte lokationer over det meste af Sjælland samt Lolland-Falster.

– Eftermontering af et godkendt partikelfilter kan især være en god løsning på køretøjer med dyre og komplicerede opbygninger som kraner, slamsugere og andre specialkøretøjer med lav årlig kørestrækning. Vi står klar til at hjælpe de virksomheder, der rammes af de nye regler og kan både levere og montere partikelfiltre på alle typer last-og varebiler uanset mærke og størrelse, fastslår Henrik E. Jørgensen.

Partikelfilter-center i Dalby

HEJ Gruppen forhandler de tyske HJS-filtre, der kan fjerne over 99 % af dieselpartiklerne fra udstødningen.

– Kunderne kan vælge at aflevere deres køretøj på hvilket som helst af vores 10 last- og varebilsanlæg over det meste af Sjælland og Lolland-Falster, men vi har valgt at koncentrere partikelfilter-aktiviteterne på vores aut. MAN last- og varebilsanlæg i Dalby på Midtsjælland, forklarer produktchef John Hostrup fra HEJ Gruppen.

– I Dalby råder vi både over kompetencerne, medarbejderne og lager af HJS-partikelfiltre, der kan dække behovet på alle typer last- og varebilsmotorer fra et par liters slagvolumen og op til de største 13- og 16-liters lastmotorer på op til 700 hk. Filtrene er af såkaldt sintermetal-type, der i modsætning til keramiske filtre er mere kompakte og stort set vedligeholdelsesfrie, tilføjer John Hostrup.

– Vores værkfører Finn Rasmussen har stor ekspertise i valg af det helt rigtige partikelfilter i forhold til lastbilmærke, motorstørrelse, effekt osv., og vores mekanikere har erfaringen med at tilpasse og montere filtrene i forhold til opbygningen og driftsforholdene, fastslår han.

Samlet pakke

John Hostrup fortæller desuden, at HEJ Gruppen lægger vægt på at kunne levere en samlet pakke – dvs. alt lige fra rådgivning omkring valg af det optimale partikelfilter til montering samt papirarbejdet omkring dokumentation og miljøsyn.

– Vi tilbyder at klare det hele, så kunden ikke skal fare fra Herodes til Pilatus. Vi vil typisk kunne klare hele processen på én dag, hvor partikelfilteret monteres, lastbilen miljøsynes og dokumentationen er på plads, når den triller ud ad porten, fastslår John Hostrup.

De skærpede miljøzonekrav gennemføres i to omgange. Den 1. juli kræves partikelfiltre på dieselkøretøjer over 3,5 tons totalvægt, der registret første gang før 1. oktober 2009, og den 1. januar 2022 skærpes partikelfilterkravet, så det også gælder for dieselkøretøjer over 3,5 tons totalvægt indregistreret første gang før 1. januar 2014. Der lægges endda op til at skærpe skæringsdatoen, så partikelfilterkravet skal gælde for alle dieselkøretøjer over 3,5 tons totalvægt registreret før 1. januar 2015, men dette er dog endnu ikke afklaret på nuværende tidspunkt.

 

Om miljøzoner og partikelfilterkrav

Der har i mange år været etableret miljøzoner i Danmarks fem største byer, København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg, hvor der stilles særlige krav til dieselkøretøjers miljøegenskaber. Pr. 1. juli 2020 skærpes kravene, så dieselkøretøjer over 3,5 tons totalvægt, der er indregistreret før 1. oktober 2009, får køreforbud i miljøzonerne, medmindre de er udrustet med godkendt partikelfilter. Pr. 1. januar 2022 skærpes kravene yderligere, så alle dieselkøretøjer over 3,5 tons totalvægt, der er indregistreret før 1. januar 2014, ligeledes skal være udrustet med godkendt partikelfilter for at måtte køre ind i miljøzonerne. Der lægges endda op til at skærpe skæringsdatoen, så partikelfilterkravet skal gælde for de tunge dieselkøretøjer registreret før 1. januar 2015, men dette er dog endnu ikke afklaret på nuværende tidspunkt.

Hidtil har køretøjer skulle være forsynet med en grøn miljøzone-mærkat i forruden for lovligt at kunne køre i miljøzonerne. Dette krav bortfalder, idet køretøjet i stedet skal være registreret i Miljøstyrelsens database over godkendte køretøjer. Kontrollen af køretøjernes godkendelse til kørsel i miljøzonerne vil fremover blive udført ved hjælp af nummerplade-scannere, som automatisk scanner alle køretøjer ved indkørsel i miljøzonerne.

Om HJS’ sintermetalfiltre

Ved driftstyper, hvor der kan være udfordringer med at opnå ensartet, høj driftstemperatur, er HJS’ sintermetalfiltre af type SMF®-AR (SinterMetallFilter mit Automatisch Regenerirung) med selvforsynende termoelektrisk regenerering. Partikelfilteret er stort set vedligeholdelsesfrit og har aktiv regenerering, dvs. afbrænding af de opfangede sodpartikler. Det kan regenereres på stort set alle tidspunkter under driften uanset driftstemperaturen, idet den nødvendige temperatur til sodafbrænding skabes af selve SMF®-AR-systemet. Det kompakte design og den modulære opbygning af SMF®-AR-systemet gør det nemt at tilpasse rør og konsoller individuelt til det enkelte køretøj, så partikelfilteret kan placeres optimalt på køretøjet for problemfri drift.

Sintermetal: metalemner, der fremstilles ved presning og sintring (sammenpresning under bestemt tryk og temperatur) ud fra metalliske eller metal-keramiske pulverblandinger. Sintermetal anvendes til massefremstilling af komplekse maskindele og komponenter med særlig hårdhed eller magnetiske egenskaber samt filtre og selvsmørende lejer.

Om HEJ Gruppen:

HEJ Gruppen er mest kendt for sin MAN-forhandling af last- og varebiler med tilhørende værksted i Dalby på Midtsjælland og i Ringsted. Dertil kommer autoriseret forhandling og servicering af IVECO vare- og lastbiler gennem delejerskab af REA Erhvervsbiler A/S i Roskilde, Næstved, Slagelse og Glostrup samt opbygningsaktiviteter i Slagelse Erhvervs Opbyg A/S. For to år siden overtog HEJ Gruppen desuden aut. Scania servicepartner Nyscan A/S med lastbilanlæg i Køge, Vordingborg og Sakskøbing, og for ca. 1½ år siden etablerede HEJ Gruppen autoriseret DAF lastbilforhandling gennem det nyetablerede Nyscan Trucks A/S med lastbilanlæg i Køge og Sakskøbing. HEJ Gruppen beskæftiger sig desuden med produktion og salg af trailere, kærrer og påhængsvogne af mærket HK Tipper samt hydraulik- og dækservice til transportbranchen.